t f l s r
^

connecting people, empowering conversations

Zorginstellingen zien zich voor grote vraagstukken gesteld. Oplopende kosten, groeiende concurrentie op krappe arbeidsmarkt, sterkere invloed van registratie, verantwoording en reputatie, mondiger wordende patiënt/cliënt en zijn naasten, en de wens tot specialisatie en positionering zijn slechts enkele thema’s in de spreekkamers van management en zorgverleners.

Veelvuldig wordt geroepen dat het ‘roer om moet’ en dat de thematiek van Gezondheid2.0 een oplossingsrichting is.

In mijn visie is de basis van verandering in de gezondheidszorg ‘de verbinding’. Zorgverleners, zorgafnemers, hun naasten en lotgenoten bevinden zich in een steeds belangrijker wordend netwerk. De wederzijdse afhankelijkheid groeit. Met inspiratie, advies en begeleiding help ik zorgorganisaties deze verbinding aan te gaan, veelal via online toepassingen als corporate site, sociale media en (mobiele) zorgportalen.

Met al tien jaar ervaring op het snijvlak tussen online en gezondheidszorg weet ik organisaties en mensen in beweging te krijgen, zodat krachtige conversaties ontstaan.